Formació

Per tal d'incrementar la professionalització del capital humà de les mutualitats i el seu desenvolupament atenent a l'especifitat de l'activitat. la Federació de Mutualitats de Catalunya dissenya i ofereix programes formatius.

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


Bruc 72-74
08009 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal